Внимание: качването на корабите се извършва по реда на пристигане на мястото за качване, освен ако има предварителна уговорка с офисите на фирмата.